Arkitektur

Arkitektur som en tjeneste gir deg oversikt og sikrer din digitale reise.

Arkitektur som en tjeneste

Vi lever i en verden i konstant endring. Samtidig som den teknologiske utviklingen skyter fart, øker også kompleksiteten i virksomheten din. Behovet for å ha kontroll og se hele bildet har aldri vært større. I dag løses dette ofte med manuelle oversikter og skjemaer. Det gir begrenset innsikt og det er utfordrende å koble sammenhenger. Dette reduserer evnen til å gjøre raske og kontrollerte endringer.

Ved å ta i bruk tjenesten Arkitektur hjelper vi deg med å spare kostnader og løse kompleksitet gjennom å identifisere overlappende, utdaterte eller unødvendige systemer. Axaz hjelper deg å få oversikt og se helheten. Vi bruker markedsledende verktøy og automatiserer kartleggingen, samtidig  som vi gir deg verdifulle visualiseringer som sikrer kontinuerlig innsikt og kontroll.

Fordeler

Kontroll på systemer og kostnader

Få en transparent oversikt over systemer, brukere og dataflyt samtidig som du reduserer kostnader og kompleksitet, samt får kontroll på GDPR

Plan for fremtiden og økt endringevne

Muliggjør datadrevne og raske beslutninger, samt migrasjon til skyen med en klar plan på hvilke systemer som bør fases ut og hvor forbedringsmulighetene ligger.

Knytt strategi til teknologi

Få oversikt over hvilken teknologi som realiserer ulike strategiske initiativer og kapabiliteter i organisasjonen.

Kontinuerlig oppdatert arkitektur

Axaz forvalter din arkitektur kontinuerlig slik at dere ikke trenger å bruke tid eller å besitte kompetanse innenfor virksomhetsarkitektur og system.

Få oversikt over nå-situasjonen, og et klart målbilde for fremtiden

Optimaliser porteføljen av systemer

Identifiser i hvilke områder og applikasjoner investeringsnivået bør økes, og hvilke som bør fases ut.

Analyser effekten av endringer

Få oversikt over hvordan systemene og applikasjonene henger sammen og hvordan de påvirker hverandre.

Oversikt over gapet mellom strategi og teknologi

Identifiser funksjoner og områder med svakt grensesnitt og manglende support.

Oversikt over kompetanse og dataflyt mellom systemer

Mulighet til å se hvem i organisasjonen som har adgang til ulike systemer og kompetansenivå til de ulike personene.

Kontinuerlig oppdatert arkitektur

Axaz forvalter din arkitektur kontinuerlig slik at du ikke trenger å bruke tid eller å besitte kompetanse innenfor virksomhetsarkitektur og system.

Arkitektur som en tjeneste inkluderer:
  • Kontinuerlig oppdatering av arkitekturen
  • Sikrer at programvaren fungerer best mulig
  • Overvåking av arkitekturen
  • Retting av feil
  • Administrering av brukertilgang
  • Rapportering
  • Kundesupport
Velg den planen som er riktig for din virksomhet

Axaz tilbyr ulike planer for arkitekturtjenester til ulike behov

Teknologipartner

Axaz benytter seg av det markedsledende arkitekturverktøyet Ardoq, som gir deg kontinuerlig og automatisk oversikt over din virksomhet. Ardoq dokumenterer selskapets prosjekter, forretningsprosesser, applikasjoner, tjenester, infrastruktur og alt annet du kan dokumentere på en strukturert måte.

Les mer om Ardoq her

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks? Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Bli datadrevet og få kontroll på virksomheten

Axaz forvalter og oppdaterer arkitekturen kontinuerlig slik at dere ikke trenger å bruke tid eller å forvalte kompetanse innenfor virksomhetsarkitektur og system.